ME KANSA Kansanliike – Tiivistelmä tavoitteista

with Ei kommentteja

Ohessa tiivistelmä siitä mistä kansaliikkeessä on kyse:

ME KANSA kansaliikkeen on onnistuttava ensiksi kolmessa asiassa:

  1. Suomeen on palautettava sellainen hallinto, sisältäen vaaleilla valitut yksilöt, joka saa ja ottaa mandaattinsa vain kansalta eikä noudata kansainvälisen eliitin käskyjä.
  2. Oikeushallinto on palautettava riippumattomaksi kansainvälistä oikeutta, perustuslakia, lakeja ja säädöksiä noudattavaksi kokonaisuudeksi.
  3. Lakien yläpuolella toimiva suomalainen eliitti on palautettava lainsäädännön noudattamisen ja valvonnan piiriin kaikissa suhteissa.

Edellä mainittuihin sisältyy se, että laittomasti tai rikollisesti toimineet identifioidaan, saatetaan tuomittaviksi ja tuomitaan mikäli heidän teoistaan näyttöä löytyy. Tämä YK:n kansainvälisen oikeuden hengen mukaisesti.

Lisäksi meidän on onnistuttava talouden oikaisemisessa ja tämän takana olevan yrittämisen mahdollistavan toiminnan ja lainsäädännön palauttamisessa. Voidaksemme saavuttaa edellä mainittu toimintaympäristö on Suomi palautettava itsenäiseksi kansallisvaltioksi täysimääräisesti.

Mainittujen ohella ja avulla voimme palauttaa hyvinvointipalvelut, sosiaali-, terveydenhuolto- ja koulutuspalvelut, koko kansalle. Uskottavat puolustusvoimat ja poliisijoukot voidaan rahoittaa oman valtion taloudesta huolehtimisella. Suomi kantaa huolta ensisijaisesti omasta kansastaan ja auttaa hädässä olevia omista lähtökohdistaan huomioiden kansallisen turvallisuuden sekä talouden voimavarat.

Suomi on kansainvälinen suomalainen, itsenäinen ja toisistaan huolehtiva eikä pudota joka ”perjantai” yhtä tai muutamaa ulos yhteiskunnasta. Suomi on myös kansallisvaltio, joka on käytettävissä suurvaltojen dialogiin, mutta pysyttelee niiden ulkopuolella riippumattomana toimijana.