Mikä on ongelma

with Ei kommentteja

Maassamme on meneillään useissa teemoissa vahva vastakkain asetelma eri kansalaisryhmien välillä. Halutaanko olla Euroopan Unionin jäsenenä ja eurovaluutan käyttäjänä, miten suhtautua Natoon liittymiseen, onko Suomi taloudellisissa ongelmissa ja niin monia muita teemoja. Alla lyhyesti mikä on MEKANSA kansanliikkeen käsitys maamme menosta ja ongelman kuvaamisesta. 

Lähes kaksikymmentäviisi vuotta sitten Suomeen järjestettiin taloushistorian syvin lama, joka niitti tuhoaan niin asuntovelallisten kuin yrittäjien parissa. Tuhon lisäksi taustalla oli useita yleisöltä salassa pidettäviä hankkeita meneillään. Vallan kolmijako niputettiin yksiin käsiin ja luovutettiin ulkomaisen tahon päätösvaltaan. Valtio velkaannutettiin ennätysmäisellä tahdilla jälleen ulkomaiseen kontrolliin. Suomen sisäinen hallinto siirrettiin korporaatioitten hallintaan eli raha, pankit ja finanssimaailma siirrettiin yhteiskunnan ytimeen, josta kansalaiset ja PK yrittäjät heitettiin oman onnensa nojaan rämpimään yhteiskunnan reunalle.  

Globalisaatio oli se ”Troijan hevonen”, joka talutettiin Suomeen globaalistien toimesta 1990 luvun pankkikriisin suojissa. Tämä hienosti sepitetty ajatus vapaasta liikkumisesta sisälsi kuitenkin kolikon toisen puolen, joka jätettiin kokonaan mainitsematta. Globalisaation nielaissut valtio asettaa itsensä täysin suojattomaksi finanssijärjestelmän, poliittisen päätöksentekokyvyn sekä sotilaallisen puolustautumiskyvyn suhteen. 

Talous 

Suomi on velkaannutettu niin valtiona kuin kotitalouksina täysin kestämättömään kokoluokkaan. Olemme täydellisesti ulkomaisen finanssimaailman talutusnuorassa ja kontrollissa. Suomen yleinen hintataso on tietoisesti vivutettu kestämättömälle tasolle. Kansantaloutta ylläpitävä yritysmassa on liian kapea eikä tämä moottori riitä ylläpitämään Suomen kansantaloutta jatkossa.  

Sosiaali- ja terveydenhuolto 

Suomi ajetaan alas yksityistämällä nämäkin palvelut. Ne yksilöt, jotka ovat pudonneet jo nyt yhteiskunnan rattailta sekä ne uudet noin miljoona lisäyksilöä eivät tule saamaan kohdalleen mitään sosiaali- tai terveydenhuoltoa. 

Yrittäminen 

Tavallinen perheyrittäminen vaikeutetaan sääntöviidakon kautta sille tasolle, ettei yrittäjällä tule olemaan mitään käytännön selviytymisen mahdollisuuksia. Tämä toiminta on suunnitelmallista ja tahallista. 

Oikeushallinto 

Oikeushallinto on täysivaltaisesti sivuutettu ja tuhottu. Tietty osa kansalaisista ja yrityksistä on nostettu oikeusjärjestelmä yläpuolelle, riippumatta rikoksen vakavuudesta. 

Mittaaminen 

Suomessa käytössä on, niin kuin muuallakin, bruttokansantuote, jolla pyritään mittaamaan yhteiskunnan menestymistä. Mittarina BKT on huono koska se mittaa kustannuksia. Jokainen ymmärtää se, että kustannuksia pitäisi kyetä välttämään ja minimoimaan on sitten kyse valtion taloudesta kuin yrityksen johtamisesta. Suurin ongelma tämän suhteen on se, että Suomessa BKT on ylikorkean yleisen hintatason kautta kyetty vivuttamaan ylös. Vuonna 2015 sen sanotaan olevan noin 207 mrd. euroa. Velkaa valtiolla oli noin 100 mrd. euroa eli suhde olisi alle 50 prosenttiyksikköä. Jos sitten tämä BKT oikaistaisiin oikeaan mittayksikköön tämän kokoisen kansantalouden suhteen niin voimme jopa päätyä sellaiseen suhdelukuun kuin 100 prosenttiyksikköä.