Oikeushallinto

with Ei kommentteja

Oikeushallinto on epäonnistunut tehtävässään viimeisen noin 30 vuoden aikana. Erityisen moitittavaa on valvontavelvoitteen laiminlyöminen viranomaisten taholta. Tämä sisältää välinpitämättömyyttä, laiminlyöntejä, osaamattomuutta ja tahallisuutta eli siis erittäin moitittavaa menettelyä.

Lainsäädännöllisesti ME KANSA kansanliike ajaa vahvasti sellaista mallia, joka takaa yhdenvertaisuuden lain edessä kaikille. Tämä malli on perustana yrittämiselle ja yritysmäärän kasvattamiselle. Myös kansalaisille tulee taata hallinnon suhteen tehokkaat moittimis- ja oikaisukanavat. Oikeudenmukainen käsittely ja tehokkaat oikeusvoimakeinot tulee olla käytössä kaikille yhdenvertaisesti.