Perustuotanto ja yrittäminen

with Ei kommentteja

Perustuotanto tulee pohjautua luomutuotantoon ja kaikki siinä käytettävät haitalliset kemikaalit, geenimanipuloidut tuotteet sekä näihin verrattavissa olevat menetelmät on kiellettävä.

Perustuotannon kannattamattomuusongelma puretaan tuotantoketjun järkeistämisellä sekä alueellisilla osuuskunnilla, joiden tehtävänä on jakaa investointikustannukset ja tuottaa puhdasta ravintoa maassamme. Osuuskunnat voisivat esimerkiksi ottaa hoitaakseen laiteinvestointien jakamisen, meijerien, myllyjen, lihantuotannon yms. tuotannon toteuttamisen paikallisesti.

Yrittäjät puolestaan voisivat liittyä tähän ketjuun tarjoamalla paikalliskappatoimintaa, tuotteitten jakelua, huoltotoimintaa laitteille jne. Vastaavia ketjuja voidaan luoda muitakin Suomeen. Tämä malli poistaisi paineita valtion menopuolelta ja mahdollistaisi menestyvän alku- ja jalostustuotannon maahamme. Työllistämisvaikutus olisi merkittävä.