Työvoima ja työllisyys

with Ei kommentteja

ME KANSA kansanliike haluaa työllistää suomalaiset Suomessa ja keskeisin strateginen muutos on pohjata työelämä PK yritysten varaan.

Valtion ja PK yritysten työnjako tulisi olla sellainen, jossa valtio suunnittelee ”liiketoiminta suunnitelmalla” mihin toimialoihin suomalaisten yrittäjien kannattaa satsata ja mihin markkinoihin heidän kannattaa etabloitua. Valtio voi lainsäädännöllä lisäksi tukea sellaista mallia, jossa yrittäjä keskittyy omaan osaamiseensa ja sen kehittämiseen. Yrityksen menestystä voivat tukea hallintoon keskittyneet yritykset ja esimerkiksi kotimarkkina- ja vientimyyntiin panostavat tahot. Jokainen tekee sitä mitä parhaiten osaa.

Työvoiman suunnittelu ja yritysmäärien tavoiteasetanta lähtee valtion budjetin kokonaisuudesta. Kun saavutamme lähes täystyöllisyyden sekä kasvavan määrän menestyviä yrityksiä, voimme keventää verotusta niin henkilöverotuksessa kuin myös yritysten pääoma- ja tuloverotuksessa.