Vaihtoehdon strategiset kulmakivet

with Ei kommentteja

Suurimmalle osalle suomalaista lienee jo käynyt ilmi se, että globalisaatio on kansainvälisen eliitin suunnitelma orjuuttaa tietty valtio omiin tarpeisiinsa. Globalisaation salliminen  on strateginen virhe valtiojohdolta ja sitä voitaneen myös arvostella rikosoikeuden säännösten valossa.

Vaihtoehtoisen yhteiskuntamallin keskeisenä tavoitetilana tulee olla ihmisen, siis Suomen kansalaisen, palauttaminen keskiöön ja finanssimaailman siirtäminen palvelemaan niin kansalaisia kuin erityisesti myös yrittämistä. Raha tai maksuväline, mikä se sitten tuleekaan olemaan tulevaisuudessa, on teknologisesti niin alikehittynyt, ettei se yksinkertaisesti voi olla huipputeknologian, innovaatioitten ja yrittämisen yläpuolella.

Suomen yleinen hintataso tulee saattaa oikealle tasolle suhteessa muuhun maailmaan. Tämä tuo kilpailukykyä ja vankan perustan yrittämiselle.

Suomen työllistäminen ja PK yrittäminen tulevat olemaan keskiössä kun uutta Suomea kehitetään. Suomi tarvitsee niin kotimarkkina- kuin vientiyrityksiä. Suomen tavoite on olla johtava PK yrittämisen mallivaltio. Menestyvien yritysten määrä tulee kasvattaa täysin uudelle tasolle. Yrittämisen tarkoituksena ja tavoitteena ei tule olemaan, vain maksimaalisen voiton tuottaminen omistajilleen, vaan sillä olisi myös yhteiskuntavastuuta työllistäjänä, verotulojen kerryttäjänä ja todellisen laajan ostokykyisen vaurauden luojana. Sanomattakin on selvää, että EU Suomen byrokratia tulee purkaa minimiin.

Edustamamme vaihtoehto tunnustaa geopoliittiset ja maantieteelliset tosiasiat ja omaksuu ulko- ja turvallisuuspoliittiseksi doktriiniksi puolueettomuuden sekä hyvät suhteet kaikkiin suuntiin.

Lisäksi Suomi tulee olla riippumaton, itsenäiseen päätöksentekoon kykenevä valtio, jota ei talouden termein, energiakysymysten osalta tai ruokatuotannon muodossa voida saattaa riippuvaiseen asemaan suhteessa ulkomaisiin poliittisiin virtauksiin.