Valtion talous

with Ei kommentteja

Valtion tase

Valtion omaisuuden tulee tuottaa ja sitä pitää aktiivisesti kehittää. Suomen valtion tutkimuslaitosten tulee kyetä tuottamaan uusia innovaatioita yhdessä yritysmaailman kanssa. Perustutkimus sekä tuotteitten kehittäminen tulee olla tuloksellista ja Suomen teollista arvoa nostavaa.

Valtion ”taseen” tulee tuottaa uusia menestyviä PK yrityksiä ja kasvattaa olennaisesti toimivien yritysten määrää.

Valtion velka ja takausvastuut tulee käydä huolellisesti läpi sen suhteen rasittaako niitä moitittavat oikeustoimet. Mikäli moitittavuutta voidaan todentaa tulee velat ja vastuut tältä osin yksiselitteisesti siirtää sopimuksen hyväksyjien henkilökohtaiselle vastuulle.

Valtion budjetti

Valtion menot tulee läpikäydä tarkasti. Valtion ylisuuren hallinnon saneeraaminen on jo tällä tietämyksellä eräänä menoja supistavana kohteena. Sosiaali- ja terveysmenojen vähentäminen toteutetaan siten, että kansalaisille tarjotaan jatkossa myrkytöntä, terveellistä ja puhdasta ravintoa. Oikean ravintoympyrän kautta vähennetään kansansairauksia ja niistä aiheutuvia kuluja. Ulkomaisen lääkemonopolin sijaan haemme toimittajia, joiden kustannuskuormitus soveltuu maallemme. Yksityistämisprosessista luovutaan ja ylläpidetään tehokasta sekä laadukasta yleistä terveydenhuoltoa.

Valtion moitittavien sopimusvastuitten alasajo puolestaan alentaa kustannuspaineita olennaisesti.

Tulopuolella voimme asteittain siirtyä ostovoimaa kasvattavaan verotukseen. Tämän keskeisinä elementteinä tulee olemaan verosuunnittelun lopettaminen, yritysmäärän olennainen lisääminen ja kysynnän luominen yleisen hintatason alentamisen kautta. Mahdolliset lieveilmiöt hintatason laskemisesta voidaan kompensoida lainsäädännöllisin keinoin. Lisäksi oma valuutta ja sen kansanvälisen aseman hallinta auttaa yritysmaailmaa menestymään ja nostaa kysyntää niin kotimarkkinoilla kuin myös kansainvälisesti.