SUOMI – Idän ja Lännen sillanrakentajana

with Ei kommentteja

26.9.2016

ME KANSA kansanliike on hakenut osittain toiminta-ajatustaan sekä vaikuttamisen menetelmiä sitten perustamisensa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se mitä on jo kirjoitettu olisi jotenkin epärelevanttia. Päinvastoin, nuo teemat ovat tänään vielä tärkeämpiä meille patrioottisille suomalaisille kuin aiemmin. Toisin sanoen sivustoillamme esittelemämme arvot olivatpa ne sitten kirjoitettu tavoitteisiin tai vaihtoehtoiseen Suomeen ovat edelleen niitä joita kunnioitamme ja puolustamme.

Tätä työtä tehdessämme olemme tavanneet paljon vaikutusvaltaista väkeä, keskustelleet sekä esittäneet omia näkemyksiämme. Yhteenvetona voidaan todeta, että lähes kaikki jakavat syvän huolensa nykyisen hallinnon kyvystä, tai erityisesti halusta, vetää Suomi kuiville. Suomen poliittinen eliitti on ollut ja on edelleen läpimätä, väärennetyillä vaaleilla valittu, korruptioon uppoutuneita laillisuudesta piittaamattomia globaalisteja.

Suomella on selkeä rooli tulevaisuuden kansanvälisessä kanssakäymisessä. Kuten olemme todenneet ylpeä kansallisvaltio Suomi tulee toimimaan kansainvälisenä osaajana, joka toimii sillanrakentajana Idän ja Lännen välillä. Tässä yhteydessä lanseeraamme oman mottomme ME KANSA kansanliikkeelle.

SUOMI – IDÄN JA LÄNNEN SILLANRAKENTAJANA 

FINLAND – MEDIATOR IN BETWEEN EAST AND WEST

Maailma tarvitsee enemmän kuin koskaan esimerkillisesti toimivista valtioista, jotka kunnioittavat kansalaisiaan, toimivat demokraattisesti ihmisoikeuksia kunnioittaen ja oikeusvaltioperiaatteisiin tinkimättä nojaten. Vain kerrotun kaltainen kansainvälinen kansallisvaltio voi toimia esimerkkinä muille. Suomen kohdalla jokaisen on syytä kysyä itseltään:

Millainen minun isänmaani Suomen tulee olla, a) itsenäinen kansainvälinen kansallisvaltio, vai b) suurvallan (Yhdysvallat) vasallialue.

Olen aiemmin todennut, että globalisaatio tulisi irrottaa talouden yhteydestä ja sitä tulee käsitellä sekä geopoliittisena ja erityisesti sotilaallisena terminä. Globalisaatio näin ollen tulisikin määritellä menetelmäksi, jonka avulla valittu yhteiskunta vallataan ulkopuolisen tahon toimesta verettömästi ja sen keskeiset elintärkeät toiminnot romautetaan ja näin halvautetaan ko. yhteiskunta osittain tai täydellisesti.

Suomen poliittinen johto on todennut, että Suomi on puolensa vallinnut ja se on länsi. Tämä toteamus sisältää strategisen näkemyksen Suomen suunnasta globalisaation varjossa. Suomi on johdettu vasallivaltion asemaan lännen eli Yhdysvaltojen suhteen. Tämä on ollut mahdollista globalisaation, salaliittoon liittyneitten tahojen ja ulkomaisen painostuksen siivittämänä.

ME KANSA kansanliike haluaa Suomen, jolla on annettavaa maailmalle. Totuuden puhuminen voisi olla ensin sellainen elementti, jota kannattaisi kokeilla. Todellista osaamista rauhan ja konfliktien välittämisessä tulisi hankkia. Kansainvälisten instituutioitten, kuten YK, irrottamista Anglo Amerikkalaisen eliitin hallinnasta pitäisi ajaa. Ulkomaisen sotilaallisen läsnäolon kieltoa olisi harkittava ja vain puolustukselliseen käyttöön sotilaallisen voiman sallivan sopimuksen laatimista tulee ajaa. Lista mahdollisuuksista on pitkä ja vain näillä toimilla voi Suomi nousta kansainväliseen ”ytimeen”. Vasallivaltiona ei koskaan.

Tätä me haluamme!

Jukka Davidsson