ME KANSA mukana muutoksessa

with Ei kommentteja

 

21.1.2017

ME KANSA kansanliike sopi yhteistyöstä Paavo Väyrysen Kansalaispuolueen kanssa. Kansalaispuolue eli lyhennettynä KP piti ensimmäisen tiedotustilaisuutensa perjantaina. Valmiiksi oli saatu kaksi poliittista ohjelma-asiaa eli ulko- ja Eurooppa-politiikka sekä maahanmuuttoasiat. Paikalla oli kiitettävästi median edustajia ja asia sai palstatilaa kohtalaisesti.

ME KANSA kansanliike edusti ohjelmien laatimistilaisuudessa poikkeavaa näkökantaa ja osittain ilmaisee tyytyväisyytensä ohjelmasisältöön.

  • Kysymys kuuluu onko EY/EU sekä Euro liittymissopimukset tulleet laillisesti voimaan. Tämä ajatuskulku juontaa siitä lähtökohdasta, että aikanaan kyseisiä prosesseja rasittaa laiton tai rikollinen menettely. Jos näin olisi asia niin sellaisessa tapauksessa sopimukset eivät olisi voimaan tulleita eikä niitä voitaisi sälyttää valtion ja sen kansalaisten kontolle. Lisäksi jos näin asianlaita olisi ei vastuullinen taho, puolue tai kansanliike voi mainittua menettelyä hyväksyä ja toiminnallaan sekaantua rikollisen toiminnan tukemiseen.
  • Jos katsottaisiin, että sopimukset ovat tulleet voimaan (tarvitaan laaja rikosoikeudellinen tutkinta) eroaminen tapahtuu kirjeitse ilmoittamalla. Ei siis tarvita vuosien neuvotteluja. Eroamisen jälkeen voi Suomi sitten vapaasti päättää miten se omat suhteensa neuvottelee ympäröivän maailman kanssa.
  • 1990 pankkikriisin aikaiset ja jälkeiset rikokset on selvitettävä. Nämä ovat vakavia rikoksia. Hiljaa hyväksymällä ne tyyliin ”tehty mikä tehty” osallistuu itse rikosten suosimiseen ja tekemiseen hiljaa ne hyväksymällä. Tämä ja moni muu rikollinen menettely valtion johdon toimesta on selvitettävä. ME KANSA kansanliike ei voi hyväksyä minkään kaltaista lipsumista tästä asetelmasta.

ME KANSA kansanliike jatkaa omaa toimintaansa ja tullee tiivistämään niin kansainvälistä kuin kansallista yhtenäisyyttä niitten tahojen kanssa, jotka haluavat aidot Trumpit Suomessa. Valta kuuluu kansalle, jolta valta eliitille on varastettu.

Kannattaa tässä yhteydessä palauttaa mieleen tavoitteemme ja vaihtoehtomme näiltä sivuilta.

Haluamme samalla saattaa tietoonne, että olemme saaneet arvokasta apua useilta tahoilta. Eräs näistä on henkilö, joka toimii mielipiteenmittaamisen parissa. Hänen avullaan olemme voineet tilastollisin menetelmin johtaa ME KANSA kansanliikkeen kannatuksen sekä samat arvot jakavat ihmiset. Meitä seuraa aktiivisesti yli 50.000 yksilöä ja samat arvot kanssamme jakaa noin 1,4 miljoonaa yksilöä. Tämän lisäksi meitä tukee poliisi sekä puolustusvoimat. Olemme saaneet heiltä arvokasta apua ja neuvoja. Lämmin kiitos näille upeille ihmisille.