ME KANSA kansanliikkeen luento 25.3.2017

with Ei kommentteja

27.3.2017

ME KANSA kansanliike osallistui Tampereella Hengen ja tiedon messuille 25-26.3.2017. Messujärjestelyt onnistuivat erinomaisesti, josta suuri kiitos tekijöille. Messuilla vieraili runsaslukuinen kävijämäärä. Kiinnostus kansanliikettämme kohtaan oli vähintäänkin positiivinen. Lukuisat keskustelut osallistujien sekä näytteilleasettajien kanssa rohkaisee meitä jatkamaan toimintaamme. Emme saaneet yhtään vastaväitettä, emmekä kohdanneet yhtään kulkijaa, joka olisi ollut tyytyväinen Suomen suuntaan, Eurooppa-politiikkaan, suuryhtiöihannointiin, joitakin asioita mainitaksemme. 

ME KANSA piti Jukka Davidssonin toimesta esitelmän lauantaina lähes täydelle luokkahuoneelle. Esityksen otsakkeena on TIETOISUUS LISÄÄ YHTEENKUULUVAISUUTTA JA YMMÄRRYS ANTAA VOIMAA. Tarkoituksena oli luodata Suomen lähihistoriaa ja nykytilaa sekä esitellä miten teemme Suomesta ekologisen, puhtaan ja koko alueeltaan asuttavan isänmaan. Palaute luennosta oli hyvä. 

Voimme nyt tarjota luennon kaikille heille, joilla ei ollut mahdollisuutta olla paikalla henkilökohtaisesti. Samalla kiitämme kaikkia niitä, jotka vaivautuivat paikalle Helsingistä, Porista, Jyväskylästä ja tietenkin Pirkanmaalta.  

Alla luento videoituna. Tulemme selkiyttämään ja tarkentamaan jatkossa joitakin osia videolla esitetyistä asioista. 

Yhteistyö terveisin kaikille.