Kansainvälinen seminaari Tallinnassa 28.6.2017

with Ei kommentteja

30.6.2017

 

ME KANSA kutsuttuna puhumassa Tallinnassa kansainvälisessä seminaarissa, jonka järjestäjänä toimi Viron entinen ulkoministeri Kristiina Ojuland. Pääpuhujana ”Brexitin jälkeisessä Euroopassa” oli Sir Gerald Howarth. ME KANSA kansanliikkeen puolesta puhujana toimi Jukka Davidsson.

Puhe oli avointa rakentavaa ja kansallismielistä. Alla puheen suomennos ja alkuperäinen englanninkielinen versio.

Hyvät naiset ja herrat

Eurooppa on risteyksessä, haluammeko lisää EU:ta vai lisää demokratiaa 

Aloitan esitykseni siteeraamalla kuuluisaa ekonomistia Dr. David Kortenia. Hän kirjoitti 1990-luvun alussa näin: ” Kapitalismi romutti kommunismin. Nyt se on hyvää vauhtia tuhoamassa demokratian”.  JA ” Kapitalismia ja markkinoita (vapaat markkinat) esitetään kuin ne olisivat sama asia, mutta sitä ne eivät ole. Kapitalismi on sekä vapaan markkinan vihollinen, että demokratian vihollinen.

Dr. Johanne B Koeppl, (Ph.D.), joka palveli Saksan puolustus ministeriössä ja toimi silloisen NATO:n pääsihteerin  Manfred Wernerin neuvonantajana, kirjoitti 2001: ”Bushin hallinnon tavoitteet kuten  the Council on Foreign Relations (Ulkosuhteiden Neuvosto), The Trilateral Commission (Trilateraalinen komissio), (perusti Brzezinski, David Rockefellerin toimesta) – ja Bilderberg Ryhmä, ovat valmistelleet ja ovat nyt siirtymässä toteuttamaan maailman diktatuurin seuraavan viiden vuoden aikana.  He eivät taistele tosiasiassa terrorismia vastaan. He taistelevat kansalaisia vastaan. ”

Arvoisat kuulijat, nimeni on Jukka Davidsson. Olen opiskellut taloustieteitä ja yrittäjyyttä 1970-luvulla, työskentelin monikansallisissa yrityksissä 1980-luvulla, olin yrittäjä 1990-luvulla ja vuosituhannen alusta olen tutkinut globalisaatiota, kansainvälistä oikeutta, kansainvälistä rikosoikeutta ja nyt olen kansanliike Me Kansan puheenjohtaja, keulahahmo Suomessa.

Globalisaatio 

1990-luvun alussa me suomalaiset koimme laman, talouden tuhoutumisen. Se oli suunniteltu ja toteutettu taitavasti. Ulkomaiset toimijat ja sisäiset asiamiehet eivät tuhonneet ainoastaan Suomen taloutta mutta ennen kaikkea vallan kolmijaon. Siitä lähtien hallintomme, eduskunta ym, ovat olleet ulkomaisten toimijoiden taskussa.  Suomen hallinto on palvellut kansainvälistä eliittiä ja oikeuslaitos romahti.  Valtava määrä viattomia ihmisiä tuomittiin vankilaan ja pankit yhdessä Suomen Valtion kanssa toteuttivat suurinta kuppausta ikinä. Todistetusti tapahtui vakavia ihmisoikeusrikoksia ja suuri rahanpesu operaatio. Joitain mainitakseni.

Tällainen globalisaatio rantautui ainakin Suomeen.  Sitä vastoin globalisaatio on markkinoitu meille Euroopan kansoille, hyvinvoinnin ja selviytymisen tekijänä. Virallinen ilmentymä globalisaatiosta oli Euroopan Unioni. Meille selitettiin, että se vapauttaa rahavirtojen, tavaroiden, palveluiden ja ihmisten liikkumisen yli rajojen. Sen piti olla hyvinvoinnin lähde.  Olen väittänyt, että globalisaatiolla, ei ole mitään tekemistä talouden kanssa. Globalismi on sodankäynnin strateginen väline, jota käytetään kansaa vastaan, Meitä Kansaa.

Globalisaatio tuhoaa ja ottaa haltuunsa alueita luoden yksinapaisen hallinnon, toisin sanoen kapitalistisen järjestelmän.

Euroopan Unioni

Euroopan Unioni on liian monimutkainen, byrokraattinen ja täysin hukassa Euroopan kansojen viitekehyksestä. Tämän sekamelskan johtaminen on kallista suhteessa siihen, mitä se antaa. EU:lla ei ole myöskään käsitystä liiketoimista, kansantaloudesta tai geopolitiikan rakenteista.

EU tähtää ainostaan tulevaan yksinapaiseen hallintoon. Kuvittelin, että sitä jo kokeiltiin Euroopassa vuosikymmeniä sitten, menestymättä.  Neljännelle valtakunnalle pitäisi laittaa vihdoin piste ja loppu.

Massa maahanmuutto

Vaikka media ei kerro maahanmuuton seuraamuksista, olemme itse nähneet ne.  Maahanmuuton perusteet ovat olleet moninaiset eri Euroopan maissa. Joillakin se on ollut pitkän linjan politiikkaa.  On maita, jotka jo ovat selvästi maahanmuuton uhreja. Sitten on tällaisia kuten Suomi, ”hyviä partiolaisia” tässä eliitin yhden hallinnon ohjelmassa.

Tässä vaiheessa korostan, että Kansanliikkeemme kanta on se, että  tänne pyrkijöitä pitää auttaa heidän omassa ympäristössä, lähtöpäässä.

Tiedämme, mitkä tahot pyörittävät tätä ihmisvyöryä. Tiedämme myös, että ISIS taistelijat ovat soluttautuneet näihin massoihin. Näemme omilla silmillämme, että suurin osa näistä pyrkijöistä ovat nuoria hyväkuntoisia miehiä, joilla on tyylikkäät muodinmukaiset vaatteet ja kalliita älykännyköitä jne.  Pitäisikö meidän olla huolissamme.  Mahtaako tämä vyöry olla ase sinällään.

Belfer Center ja muutamat muut tutkijat ja laitokset Harvardin Yliopistossa, ovat luoneet teorioita ja strategioita konfliktien luomiseen ja hallintaan.

Belfer Center, Harvardin kansainvälisten suhteiden tutkimuslaitos, on julkaissut tutkimuksen ” Strategic Engineered Migration as a Weapon of War” , vapaasti kääntäen, ihmismassojen tarkoituksellinen käyttö sodankäynnin välineenä.  Raportit julkaistiin 2008 Civil Wars nimisessä julkaisussa.  Julkaisun kirjoittaja, Kelly Greenhill vastaa kysymyksiin: voidaanko pakolaisia käyttää aseena, voiko sitä käyttää vain sotatilassa vai myös rauhan aikana ja miten toimiva se on?

Hyvät naiset ja herrat, pelkään, että vyöryvät ihmismassat ovat Euroopan turvallisuudelle suuri uhka.

Talous ja Rahajärjestelmä

Lopetetaan itsepetos. Länsimainen rahajärjestelmä, sen omistajatahot ovat olleet ja ovat edelleen iso riski meille kaikille. Ei ole mitään todellista vapaata markkinaa, missään. Kaikki on yhtä isoa tarkoituksen mukaista spekulaatiota. Rahalla ei ole moraalia, ei minkäänlaista.

Professori Carroll Quigley varoitti meitä 1960- ja 70- luvulla. Hän kirjoitti: ”Maailman rahajärjestelmän käytännön tavoitteiden yli menee suoraviivaisesti se, että sitä hallitsee yhdet yksityiset tahot, siinä missä samat tahot hallitsevat poliittisia järjestelmiä. Järjestelmä pyörii feudalistiseen tapaan, siten että keskuspankit yhdessä, säännöllisin väliajoin pidettävillä kokouksilla luovat salaisia sopimuksia. Tämän keihään kärki luotiin Bank for International Settlements in Basle, Sveitsissä yksityissomisteinen pankki, joka johtaa näitä ”keskuspankkeja”, yksityisyrityksiä. 

Suomen Valtiolla oli 9 miljardia euroa velkaa, ennen suurta lamaa, pankkikriisi, miksi kutsutaankaan. Tänä päivänä samat laman luoneet tahot ovat johtaneet meidät 100 miljardin velkoihin ja 50 miljardin vakuustaakkaan. Silti meitä on edelleen sama määrä n. 5 miljoonaa kansalaista.

Kolmas maailmansota on ollut meneillään jo jonkin aikaa. Ainoa ero aikaisempiin, on se, että sitä käydään talouden alueella ja globalisaation avulla. Joten ymmärrätte nyt tämän globalisaation ja sodankäynnin yhtäläisyyden.  Katsotaan vaikka Kreikkaa. Ihan täyttä roskaa tarjota sille uusia lainoja ratkaisuksi. Länsimainen rahajärjestelmä tarvitsee globalisaatiota orjuuttaakseen kansaa. Velka on ase.

Euron ja nykypolitiikan vastustaminen on lisääntynyt.  Ihmiset tajuavat kauhukuvat ja miltä meidän Eurooppa alkaa näyttää. Me hallitsimme itse rahajärjestelmää Suomessa aiemmin. Eduskunta, hallitus ja presidentti.  Nyt rahan ja keskuspankit omistaa yksityinen taho.

Venäjä sanktiot ovat kaikkea muuta kuin hyödylliset Euroopan taloudelle. Mutta siihenhän se oli suunniteltu, Euroopan alasajoon.

Ratkaisu

Onko meillä kritiikin lisäksi tarjolla ehdotuksia ja ratkaisuja. Kyllä on, mutta ensin pitää vastata pariin tärkeään kysymykseen.

Haluammeko todella ratkaista ongelmat, sen sijaan, että luodaan vain uusia? Totuuden nimessä olemmeko valmiita palauttamaan sanat totuus, rehellisyys, laillisuus ja sellaiset positiiviset pyrkimykset ja jättämään taakse laittomuus, rikollinen menettely sisältäen terrorismin?

Yksinapaisuuden sijaan palautetaan Eurooppa, kunnioittaen moninapaisuutta. Kunnioittaen eri kulttuureja siinä missä niiden valtioita. Vahva talous on tulevaisuuden Euroopan tavoite. Sitä ei voi rakentaa velanpäälle. Meissä on ideaa ja voimaa. Eurooppa kuuluu eurooppalaisille, ei kenellekään muulle. Ei yksityisille tahoille, eikä heidän toimijoilleen, ei heidän aseilleen.

Alkuunsa, meidän täytyy Euroopassa, heittää globalistit ulos tältä mantereeltamme. Meidän täytyy olla yhtä, näyttääksemme vahvuutemme. Sitä on we the people, me kansa, yhtä kuin demokratia.

Euroopan Unioni ei ole sama, kuin Eurooppa.

 

Your Excellencies, Ladies and Gentlemen

Europe at Crossroads – More EU or More Democracy

Let me start this presentation by quoting famous economist Dr. David Korten. He wrote in the beginning of 1990’s as follows. ”Capitalism has defeated communism. It is now well on its way to defeating democracy.” AND ”Capitalism and the market are presented as the same, but they are not. Capitalism is both the enemy of the market and democracy.

Dr. Johannes B. Koeppl, (Ph.D.), former German defense ministry official and advisor to former NATO Secretary General Manfred Werner wrote on his behalf in 2001the following: ”The interests behind the Bush Administration, such as the Council on Foreign Relations, The Trilateral Commission (- founded by Brzezinski for David Rockefeller -) and the Bilderberg Group, have prepared for and are now moving to implement open world dictatorship within the next (five) years. They are not fighting against terrorists. They are fighting against citizens.”

Dear friends my name is Jukka Davidsson. I have studied economics and entrepreneurship during 1970’s, I used to work for multinationals in 1980’s, I was business owner in 1990’s, late in 1990’s and beginning of the present millenia I have studied globalization, international law, international criminal law and now I am the chairman of ME KANSA, peoples’ movement in Finland. ( Me Kansa is in English We the People.)

Globalization

In the beginning of 1990’s we experienced in Finland a economical destruction. It was well planned and executed plot. Foreign actors and internal agents destroyed not only the Finnish economy but particularly before all the separation of powers. Since that time our parliament has been in the pockets of foreign actors, Finnish administration has been serving international elite and the legal system has collapsed. Huge number of innocent people has been convicted in prison and the major banks together with State of Finland  committed the biggest fraud ever in Finland. According to European lawyers serious crimes has been proven like crimes against humanity and large scale money laundry operations. To mention some results of that exercise.

That is globalization at least in Finland. Globalization, however, has been presented to us all as the key factor for welfare and survival of Europe’s people. The legal form of the globalization was to be European Union. It has been explained to us as free movement of capital, people, goods and services. Globalization is the source of prosperity and wealth. I have, however, argued that globalization has nothing to do with the economy. We should use the term globalization only in context of military strategies and plans. Globalization is the weapon of mass destruction against the people, We the People.

The ultimate goal for globalization is destruction and occupying areas for the purpose of unipolar leadership. If defined by this way globalization would be equal to present capitalism.

European Union

European Union, as we know it, is too complex, very beurocratic and is missing totally a view for peoples’ Europe and their environment. To run this mess, called EU, is much too expensive compared to the benefits offered by the entity. EU does not either have strategic comprehension for the businesses, economy and geopolitical formulation.

The only evident effort, at the moment, is the creation of a unipolar structure for the future Europe. I have been surprised, because I thought, that the same plan was already unsuccessfully tested and failed on the world stage. The present European push will fail too. (Some researchers, publishers and writers, like late Christopher Story, are claiming that we should put on this effort a stamp with text Fourth Reich.)

Mass immigration

Despite of the media blackout we have seen the results of the present mass immigration. In regard of Immigration we should, however, notice that there are different backgrounds in  European countries. There are countries which have already adopted this immigration structure in their countries as a result of early policies. We have countries which clearly are victims of the present mass movement. Then again there are countries which are ”good students or boy scouts” in the unipolar plan of the elite. I’m sure you all can guess what I point at here, my country Finland of course.

First, I would like to emphasize and be clear that our standpoint in our peoples’ movement is to help people in real need. The question is, however, where and how should the support and aid be offered. We believe the main effort has to be in servicing the aid in exit countries or nearby. Naturally the end goal should be the termination of the conflicts.

We have seen well documented articles about who is running this immigration flow. We have also been told that ISIS fighters has been infiltrated in to the flow of people. We all have seen, that the major part of people marching to Europe are young males, physically fit people with first class clothing, new expensive mobile phones and so on. The question is, should we all be worried. Could the flow of people be a weapon as itself.

In fact, researchers at the Belfer Center, along with specialists from other departments at Harvard University, have been working on designing strategies for conflict management with special purpose.

What we are seeing now is the practical implementation of developed conflict management theories. One of them is a study by the Belfer Center for Science and International Affairs at Harvard University that bears the name ”Strategic Engineered Migration as a Weapon of War”. The study was first published in 2008 in the Civil Wars journal. Using a combination of statistical data and case study analysis, the author of the work, Kelly Greenhill, provides answers to the following questions: can refugees be a specific type of weapon, can this weapon only be used in wartime or in peacetime as well, and just how successful can its exploitation be?

Ladies and gentlemen, I’m afraid, this issue, namely mass immigration, is the matter of national security for each and one of European countries. It seems, however, some countries, namely the CEDC group of countries, have already realized that.

Economy and Financial system

I believe it is time to stop cheating ourselves. The western financial system with central bank ownerships has been and still is a systematic risk for us all. There is no free market anywhere. All and everything is under speculation. Money has no moral what so ever.

Professor Carroll Quigley warned us in 1960’s and 70’s. He wrote the following:  ”In addition to these pragmatic goals, the powers of financial capitalism had another far-reaching aim, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. (This system was to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements arrived at in frequent private meetings and conferences. The apex of the system was to be the Bank for International Settlements in Basle, Switzerland, a private bank owned and controlled by the world’s central banks which were themselves private corporations.)” Sounds real and familiar, doesn’t it.

State of Finland  had debt about 9 billion Euros before the big bang or financial crises if you like. Today the same entity has direct debt more than 100 billion Euros and increasing every day, guarantees more that 50 billion Euros and increasing as well. Population is about the same 5 million. So, my question is why?

The world war III has been ongoing for some time now. The only difference is that it is ongoing in economical terms with help of globalization and local political supporters. Now you can see the idea of globalization in context of military strategy. Take a look at Greece as an example. What a nonsense to offer new loans for solution. Western financial system needs globalization for the enslavement of people. The debt is the weapon.

Voices against Euro and current policies are increasing. People are realizing the horrific view what the future of our Europe will look alike. We used to have in Finland a system where the money and the financial system had master. This is our government and president. Today the money and the owners of central and investment banks are the masters. The debt makes modern time slaves.

Finally, we have to admit the sanctions against Russian from the European point of view is a bad mistake, because this policy will damage the economy in Europe. This is the design point of the sanctions, isn’t it.

Solution

So, now I have been criticizing everything around us. Do we have any proposals for solutions. Yes, of course we do. But, first and foremost we have to give answers to important and essential questions.

Do we really want to solve problems instead of creating new?

Are we honestly ready to restore words like truth, honesty, legal, lawful and leave behind us illegal and criminal behavior including the use of terrorism?

The easy part of the solution is to organize unipolar issues in Europe. The response to unipolarity is respecting European multipolarity.  Multipolarity is, respecting different cultures as well as nation states. We have to understand that a strong economy is the main objective for future Europe. This cannot be build on debt. Different cultures should be considered as strength, which gives the much needed boost for Europe as whole. Europe belongs to Europeans, not to anybody else.

But, first things first, we the Europeans have to outsource globalists from our continent. We have to come together. We have to show our strength. This is, we the people is the same as democracy.

Finally, European Union is not same as Europe. Europe stands for Multipolarity. Ladies and Gentlemen, Europe shall stand for economic nationalism.

Thank you!