OPERAATIO VYÖRYTYS ALKAA – oletko mukana

with Ei kommentteja

 

ME KANSA kansanliike ilmoitti jo viime vuoden puolella, että aloitamme OPERAATIO VYÖRYTYKSEN nimellä prosessin, jonka päätepisteessä on voitto globalisteista, siis maamme tuhoajista. Nyt on oikea aika aloittaa. Olemme myös saaneet myönteisen signaalin projektille kansainväliseltä taholta.

Operaatio vyörytys keskittyy oikeusjuttuihin tai siihen rinnastettaviin prosesseihin. Niitä voimme nostaa ainakin seuraavilla tahoilla:

  • Suomen oikeusjärjestelmä (ei tällä hetkellä käytettävissä)
  • Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC
  • Universaaliperiaatteella ulkopuolisen valtion tuomioistuimessa esim. USA.
  • Kansainväliset ihmisoikeusprosessit
  • Euroopan neuvosto
  • EU (ei käytettävissä juuri nyt eikä ehken tulevaisuudessakaan)
  • Kansainvälinen oikea media

Taustaa

Kansainvälinen lainsäädäntö

Professori Martin Scheinin kirjoittaa teoksessa Perusoikeudet (1999) kansainvälisistä rikoksista seuraavaa:

Useissa tapauksissa törkeät ihmisoikeusloukkaukset on kansainvälisesti määritelty niin sanotuiksi kansionvälisiksi rikoksiksi, joista voidaan syyttää paitsi rikoksentekovaltiossa myös muussa valtiossa, vaikka tekijä tai uhri eivät olisi asianomaisen valtion kansalaisia.

Eräissä tilanteissa kansallisissa tuomioistuimissa toteutuvat rikosoikeudellinen vastuu on todettu riittämättömäksi esimerkiksi sen vuoksi, että ihmisoikeuksien räikeät loukkaukset olivat kansallisen lainsäädännön mukaan sallittuja tai että rikoksentekijän kansalaisuus- tai oleskeluvaltio on muusta syystä haluton asettamaan häntä syytteeseen.

Edellinen siis antaa meille liikkumavaraa, koska 1990 luvun pankkikriisin näyttöaineiston pohjalta amerikkalaiset asianajajat, eurooppalaiset asianajajat sekä suomalaiset vastaavat ovat todenneet aineiston sisältävän teonkuvauksia, jotka soveltuvat kansainvälisen rikosoikeuden piiriin. Näin ovat myös todenneet oikeustieteen professorit Suomessa.

USA:n muuttunut politiikka

Viime vuoden joulukuun 21 päivänä Presidentti Donald Trump antoi määräyksen (executive order) Executive Order Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption,  jonka mukaan Yhdysvaltojen viranomaisilla on oikeus ottaa haltuun omaisuus ja pidättää tekijät, jotka ovat olleet mukana ihmiskaupassa, ihmisoikeusloukkauksissa ja korruptiossa.

Tämä tausta antaa meille laajan liikkumatilan koska, määräyksessä käytetyt ilmaisut kattavat niin luonnolliset henkilöt kuin myös oikeushenkilöt. Se alleviivaa, että virallisessa asemassa olevat ovat myös kohteena. Lisäksi globalisoituneessa maailmassa esimerkiksi maamme pankit ovat tekemisissä amerikkalaisten tahojen kanssa ja näin ollen saattavat tulla mukaan kyseiseen menettelyyn.

Supervaltojen suhtautuminen

Kokonaan toinen kysymys on se, kuinka supervallat kuten Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina suhtautuvat hallintoihin, jotka ovat korruptoituneita ja kiristyksen alaisia. Kokevat he tällaisen hallinnon ja valtion kansallista turvallisuuttaan uhkaavaksi tekijäksi.

Sauli Niinistön uuden vuoden puhe

Niinistön puheesta on syytä lainata seuraava kokonaisuus:

Historian suhteen on uskallettava olla rehellinen, sillä vain rehellisyys luo pohjan luottamukseen. Yhteisö on vahva, jos se kykenee käsittelemään myös kipeitä asioita. Menneisyyden kanssa on hierottava sovintoa.

Mihin fokustamme

Pankkikriisi 1990 luvulta

Valmiiksi selvitetty asia on 1990 luvun pankkikriisin tapahtumat. Vaikkakin tuosta episodista on kulunut aikaa jo melkoisesti ja monet mukana olleet varmaan ovat huokaisseet helpotuksesta, todeten rikollisen menettelyn olevan vanhentunut, voimme vahvistaa, ettei näin ole asianlaita. Meillä on valmisteilla juttuja, jotka ovat kelvollisia sekä suomalaiseen tuomioistuimeen että kansainväliseen rikosoikeudelliseen tarkasteluun.

Tässä yhteydessä keskitymme juttuihin jotka sisältävät rikoksia ihmisyyttä vastaan olevia teonkuvauksia.

EY ja Euro liittymät sekä velkaannuttaminen

Otsakkeessa mainitut kolme asiaa liittyvät olennaisesti maan- ja valtiopetos kategoriaan. Keskeinen asia näissä on ensinnäkin se onko teko tapahtunut ennen vuotta 1995 vai sen jälkeen ja se onko kyseisen teon tekeminen edelleen meneillään. Valtion ja yksityistahojen tietoinen velkaannuttaminen on suoraan kansallisen turvallisuuden kysymys.

Olennainen kysymys tässä yhteydessä on se, oliko presidentillä, hallituksilla, eduskunnalla ja virkamiehillä 1990 luvulla tiedossa se, että tavoitteena oli jokaisen EY maanitsenäisyyden tuhoaminen ja liittovaltion toteuttaminen. Tähän asetelmaan meillä on jo tietoa olemassa. Bilderberg kokous 1950 luvun alkupuolella päätti EY:n ja Euron perustamisesta. Viime vuonna Brittien sanomalehti paljasti artikkelissaan, We were lied to! Secret document FCO 30/1048 kept truth about EU from British for 30 years, tietoisen salaamisprosessin EU:n ja Euron todellisista tavoitteista.

Oheiseen asiaan liittyy vielä edesmenneen Christopher Stroryn analyysi EY:n liittymiseen kuuluvista rikollisista ja laittomista menettelyistä, jotka kaikki aiheuttavat oikeustoimen mitättömyyden. Lisäksi tulee selvittää saman henkilön paljastukset maksetuista kymmenien miljoonien lahjuksista liittyen kahteen merkittävään jatkosopimukseen. On selvää, ettei suomalainen allekirjoittaja ole voinut näistä lahjuksista kieltäytyä.

Oikeushallinnon ja vallan kolmijaon kumoaminen

Tämä kohta on keskeinen demokraattisen yhteiskunnan rauhalle ja pysyvyydelle. Nämä liitetään suoraan ko. instituutioiden toimintaan ja tekoihin suhteessa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Lasten huostaanotot

Suomen kansainvälisestikin suuret huostaanottoluvut herättävät kysymyksiä. Onko niissä kuntien rahoitustilanteen korjaamiseen liittyviä seikkoja, virkamiesten toimivallan todellisia ylityksiä sekä mahdollisesti pedofiliaa ja ihmiskauppaa. Nämä asiat on selvitettävä.

Vakuutuslääkäritoiminta

Vakuutuslääkärin diagnoosit ja lausunnot näkemättä potilasta ja näitten pohjalta tehdyt vakuutusyhtiön päätökset sekä oikeushallinnon tuomiot tulee asettaa rikosoikeudelliseen tarkasteluun.

Vanhusten ja vakavasti sairaitten kohtelu

Suomessa on jo vuosia kohdeltu vanhuksia ja hoitoa tarvitsevia ihmisiä siten, että ihmisoikeuksia on rikottu. Osa näistä on niin törkeitä, että ne noussevat jopa kansainvälisen rikosoikeuden piiriin. Esimerkkinä on henkilöt jotka kuolevat ulkopuolisen hoidossa nälkään.

On myös viitteitä siitä, että oheiseen ryhmään kuuluvia on alettu surmata tietoisesti maassamme niitä keinoja käyttäen, joiden teonkuvaukset ovat suoraan kansainvälisen rikostuomioistuimen teonkuvauksista.

Hallitsematon maahanmuutto 

Tätä teemaa tulee lähestyä asettamalla aiheesta muutama kysymys. Ovatko maamme vastuulliset viranomaiset ja poliittiset päättäjät olleet tietoisia salliessaan maahanmuuton ensinnäkin siitä, että kyseisen massan mukana on koulutettuja taistelijoita soluttautuneina joukkoon, toiseksi, ovat samat olleet tietoisia siitä että tällä massalla on selkeä tavoite suhteessa Eurooppaan, kolmanneksi, onko samoilla ollut tiedossa Dublinin sopimuksen sisältö ja neljänneksi, miten samat perustelevat syrjinnän suomalaisia kohtaan suhteessa terveydenhuoltoon, sosiaaliturvaan, aktiivimalliin, asunto-oloihin jne.

Muita vaihtoehtoja

ME KANSA pyytää lukijoita ehdottamaan muitakin tutkittavia asiakokonaisuuksia.

Seuraavat askelmerkit

ME KANSA valmistelee parhaillaan asiantuntijoitten kanssa ensimmäisiä juttuja lähetettäviksi kansainvälisen rikosoikeuden tarkasteltaviksi. Näitä tullee lisää.

Toivomme seuraavia asioita:

  • Tiedon hakijoita kaivamaan näyttöaineistoa kuuluviksi oheisiin asiakokonaisuuksiin.
  • Henkilöitä vetämään oheisia ryhmiä eli keräämään näitä tietoja asianmukaisesti yhteen.
  • Tarvitsemme myös kansallismielisiä juristeja mukaan.

Tarvitsemme nyt lisää väkeä tekijöiksi. Tulkaa siis mukaan.