OPERAATIO VYÖRYTYS -VAIHE 1

with Ei kommentteja

Hyvät kanssakansalaiset, OPERAATIO VYÖRYTS alkoi tänään. Olemme toimittaneet poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaiselle yhteistyöehdotuksemme. Kyseessä on merkittävien epäiltyjen rikosten selvittäminen. Kansa lienee ainut tuki poliisille, joka on jäljellä.

Toivoisin kaikilta aktiivisuutta. Lukekaa ja jos tunnette asiaa omaksenne lähettäkää oheiseen osoitteeseen sähköpostitse (kirjaamo.poliisihallitus(at)poliisi.fi) mielipiteenne tai tukenne oheiseen asiaan joko kokonaan tai valitsemaltanne osalta.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen

Poliisihallitus

Poliisihallitus PL 22, 00521 Helsinki

Toimitettu: kirjaamo.poliisihallitus(at)poliisi.fi

Asia: Tutkinta- ja selvityspyyntö

Kunnioittavasti pyydän Teitä arvoisa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen aloittamaan esitutkinnan ja/tai saattamaan asiat organisaationne taholta tutkittaviksi alla kerrotuista yleisen syytteen piiriin kuuluvista teoista, mikäli katsotte, että rikos on tapahtunut.

Samalla pyydän Teitä huomioimaan sen, että kansainvälisellä tasolla (vrt. Saudi-Arabia ja Yhdysvallat, sekä Eurooppa ja Aasia) on meneillään nk. globaalistien saattaminen rikostutkinnan alaisuuteen ja tuomittaviksi, mikäli syyllisyyttä puoltavia seikkoja löytyy. Oheiseen on syytä huomioida Presidentti Donald J Trumpin antamat määräykset (alla), koska ne liittyvät suoraan myös kansainväliseen rikosoikeuteen universaaliperiaatteen nojalla.

https://www.whitehouse.gov/…/executive-order-blocking-prop…/https://www.whitehouse.gov/…/executive-order-blocking-prop…/

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-blocking-property-persons-involved-serious-human-rights-abuse-corruption/

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2018-amendments-manual-courts-martial-united-states/

Teidän on syytä seurata tiiviisti ja erityisen tarkasti Yhdysvalloissa meneillään olevaa kehitystä globaalistien suhteen. Mikäli eri yhteyksissä esiintuodut asiat osoittautuvat oikeiksi ja syytteitä tullaan nostamaan sekä tuomioita jakamaan niin vastaavia tahallisia ja suunnitelmallisia tekoja on yksilöitävissä Suomessa. Näistä yhdysvaltalaisista asioista voidaan tuoda esiin muutamia kokonaisuuksia – hallinto vehkeili Donald J Trumpia vastaan estääkseen hänen valintansa mm. antamalla oikeudelle virheellistä tietoa salakuuntelun oikeuttamisessa, maahantulijoitten seassa on tarkoituksellisesti koottu salamurhia tekevä joukkio (MS-13), hallinto on keskustellut Trumpin salamurhaamisesta ja/tai hänen lastenlastensa kidnappaamisesta, laajamittaista pedofiliaa ja lasten surmaamisriittejä, Yhdysvaltojen ”tuhoaminen” ja perustuslain alasajo, kansallisvaltion kaataminen sekä kiristämistä ja lahjontaa jne.

Edellä kerrottuun liittyy olennaisesti entisen CIA johtaja Kevin Shippin antamat tiedot ns. rikollisen salaisen hallinnon toimista oheisilla videoilla. Nämä myös ovat tärkeä osa tätä tutkinta- ja selvityspyyntöä.

 

 

Toivoisin Teidän myös tutustuvan oheisiin allekirjoittaneen kokoamiin asiakokonaisuuksiin, koska niihin viitataan alla.

http://jukkadavidsson.fi/isanmaanryostajat/

http://jukkadavidsson.fi/puolustusvoimien-konsultaatio/

Arvoisa poliisiylijohtaja, pyydän Teitä vielä lukiessanne tätä asiakirjaa ottamaan huomioon sen mahdollisuuden, että tällä kertaa ei maamme eliitti kykene piilottamaan tekojaan yhdessä virkamiehistön ja oman veljeskuntansa avulla, koska nämä asiakokonaisuudet paljastuvat ja tulevat päivän valoon kansalaisille kansainvälisen tahon toimittamana.

LÄNNEN KONTAKTIT

Edesmennyt historioitsija ja eliitin sisäpiiriläinen professori Carroll Quigley kutsuu heitä Anglo Amerikan Establishmentiksi. Tiedustelupalvelujen MI5/6 tutkijatohtori John Coleman nimeää ryhmän 300 komiteaksi. Asianajaja Michael Shrimpton osoittaa tässä asiassa sormellaan kirjassaan Spyhunter Saksaan ja heidän erittäin salaiseen tiedusteluorganisaatioonsa DVD:n.  Edesmennyt tutkija, historioitsija ja Thatcherin neuvonantaja Christopher Story on nostanut esiin myös mainitun DVD:n ja heidän agenttinsa maailmalla.

Herätämme yksityiskohtana kysymyksen, miksi maamme ministeri pitäessään esitelmää Suomessa käyttää aineistoa, jossa George Soros nimisen henkilön perustaman järjestön logo on näyttävästi esillä. Miksi samainen henkilö (Soros) on rahoittanut tiettyjen henkilöitten toimintaa maassamme. Miksi Suomessa tapahtuu samanaikaisesti kaikki se mitä voimme havainnoida nk. läntisessä maailmassa. Esimerkkinä Venäjän jatkuva demonisoiminen vaikka se olisi maamme etujen vastaista.

Ketkä ovat maamme poliittisen johdon kontaktit ulkomailla. Kenen agendaa he (kontaktit) todellisuudessa ajavat, oman maansa vai jonkin ulkopuolisen tahon, vaikka olisivat virallisesti oman valtionsa poliittisia edustajia. Toteuttaako maamme eliitti agendaa em. kansainvälisen eliitin halusta.

Isäntämaasopimus 

Naton puolelta Isäntämaasopimuksen allekirjoitti kenraali Breedlove. Häneltä saadut sähköpostit paljastavat hänen juonitelleen aseellista konfliktia Yhdysvaltojen ja Venäjän välille. Tässä on huomioitava Suomessa nähty Venäjän demonisointi valtiojohdon taholta. Lisäksi kyseinen kenraali on vehkeillyt omaa yhdysvaltalaista hallintoaan vastaan.

Näistä sähköposteista herää kysymys kenen puolesta kyseinen kenraali toimi ja onko Naton organisaatio kansainvälisen rikollisen eliitin käsissä sekä se voiko suomalainen osapuoli olla sopimussuhteessa mainitun osapuolen kanssa näin epäselvien olosuhteitten vallitessa. Miten on voinut Naton valvonta pettää komentajansa suhteen vai ovatko muutkin kyseisen rauhanorganisaation palveluksessa olevat mukana mainitussa agendassa.

https://www.globalresearch.ca/breedloves-war-hacked-private-emails-reveal-former-nato-general-plotting-us-conflict-with-russia/5533859

https://theintercept.com/2016/07/01/nato-general-emails/

ULKOMAISTEN TAHOJEN RAHOITUS

Maassamme on kirjoitettu täysin avoimesti siitä, että tietyt tahot ottavat ja ovat ottaneet ulkomaisilta tahoilta vastaan rahoitusta poliittisiin tarkoituksiin sekä oman uransa tukemiseen. Tiedämme, ettei ilmaisia lounaita ole. Annetuilla rahoilla on aina jokin tavoite. Samoin ne toimivat ääritapauksessa hyvänä kiristämisen välineenä.

Rahoituksen antajana voi siis toimia esimerkiksi mainittu George Soros, jonka todelliset ”isännät” kuulunevat edellä mainittuihin ryhmiin.

Maamme poliittiset johtajat ovat vastaanottaneet varoja, joitten alkuperää ei ole selvitetty kansalaisille. On viitteitä siitä, että mm. presidentin vaalikampanjan rahoitusta ei ole selvitetty läpinäkyvästi, onko siis epäiltävissä laitonta tai kyseenalaista rahoitusta, niin kuin esimerkiksi Ranskassa parhaillaan.

https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/1827469-sdp-hakeutui-cian-rahahanalle-jo-1949

https://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/vaaliraha-sarja-kun-suurvaltojen-rahaa-virtasi-suomen-poliittisille-markkinoille/

http://www.breitbart.com/london/2018/03/20/former-french-president-sarkozy-detain-campaign-gaddafi/

Media on ottanut vastaan varoja CIA:lta jo vuosia kirjoittaessaan kyseisen tiedustelupalvelun ohjeistamalla tavalla. Onko maamme ”riippumaton” media vastaan ottanut varoja ja jos on niin onko mediat kirjoituksillaan vaarantanut maamme kansallista turvallisuutta.

https://www.veteranstoday.com/2016/12/05/former-german-editor-udo-ulfkotte-german-journalists-are-puppets-of-the-cia-and-the-new-world-order/

PANKKIKRIISI 1990 LUVULLA

Laman aiheuttaminen tietoisesti ja tahallaan

Pankkikriisi aiheutettiin tietoisesti, tahallaan ja laskelmoidusti. Toiminta täyttää rikosoikeudelliset tunnusmerkistöt usealta kannalta. Tekijöitä ei ole asetettu tutkinnan alaisiksi, ei otettu kiinni, pidätetty eikä vangittu. Ei liioin syytetty tai tuomittu. Kyseessä on yleisen syytteen alainen teko kun valtiolle aiheutetaan mittaluokassaan ennenkuulumattoman suuruinen vahinko sekä sen korjaamiseen käytetään keinoja, jotka olivat tuohon aikaan (ennen 1995) maanpetoksen tunnusmerkistössä.

Valuuttaluottopetos

Pankkikriisin yleinen väite konkurssin tehneen yrittäjän kohdalla on ollut valuuttaluottoihin kohdentunut tappio. Väite on väärä. Suomen Pankilta saadut asiakirjat osittavat kiistatta sen, että kyseiset valuuttaluotot tuli suojata pankkien taholta valtaosaltaan. Avoimia positioita sai olla vain hyvin vähäiseltä osaltaan kokonaisrahoituksesta. Tästä syystä valuuttaluottotappiota ei voinut koitua asiakkaille. Mikäli pankki laiminlöi SP:n antaman määräyksen ei tästä aiheutunutta tappiota voi siirtää asiakkaille. Petoksen koko noin 50-60 / 129 mrd. FIM. Uhreja kymmeniätuhansia.

Salainen sopimus 22.10.1993

Suomen säästöpankin pilkkomissopimus on täydellinen näyttö klassisesta petoksesta. Valtio ja pankit sopivat 22.10.1993 kolmannen osapuolen kohtalosta näiden selän takana kaikessa hiljaisuudessa. Kyseisen sopimuksen ovat todenneet petokseksi niin yhdysvaltalaiset kuin myös eurooppalaiset ja suomalaiset asianajajat.

Petoksella saadun omaisuuden jälleen kierrättäminen täyttää laajamittaisen rahanpesun tunnusmerkistöt. Lisäksi sopimuksen varjolla ja 6.5.1992 pidetyn oikeuspoliittisen tilaisuuden, nk. Koiviston konklaavin, pohjalta on myös dokumentoitu rikoksia ihmisyyttä vastaan tasoisia tekoja.

Petoksen rahallinen määrä suoraan on Suomen Pankin antaman tilaston mukaan 256 mrd. FIM ja kun otetaan huomioon takaajilta ja valtiolta anastetut varat noussee kokonaissumma noin 2 – 3 kertaiseksi ollen noin 80 – 120 Mrd. €. Uhreja satojatuhansia.

Presidentin kieltäytyminen

Tarja Halonen kieltäytyi antamasta allekirjoittaneelle sekä useille muille todistusaineistoa koskien 2.3.1992 pankkiirien tilaisuutta Mauno Koiviston luona sekä 6.5.1992 oikeuspoliittista tilaisuutta samaisen Koiviston tiloissa. Tuo aineisto olisi ollut ja on rikosoikeudellisesti tarkasteltuna keskeistä pankkikriisin uhreille.

Mikä lainsäädäntö perustelee presidentin oikeuden olla myötävaikuttamatta maamme historian laajimman talousrikoksen tutkintaa ja uhrien oikeusturvan takaamiseen.

Kansainvälinen rahanpesuoperaatio

Valtion ja pankkien solmima sopimus lokakuussa 1993 täyttää klassisien petoksen tunnusmerkistöt. Kun osapuolet rikollisesti anastivat velallisten, takaajien ja valtion omaisuutta ja sitten kierrättivät tätä omaisuutta omiin tarkoituksiinsa, syyllistyvät nämä laajamittaiseen rahanpesutoimeen. Kun tähän lisätään tuomioistuinten tietoisesti tekemät väärät tuomiot ja velallisten vankeustuomiot niin syyllistytään myös laajamittaiseen toimintaan, joka täyttää kansainvälisen oikeuden puitteissa rikokset ihmisyyttä vastaan tasoiset teonkuvaukset (ICC, EO ja universaaliperiaate).

Aktiv Hansa kaupat 31.3.2000

Aktiv Hansa niminen yhtiö osti noin 12 miljardin markan edestä velkakirjoja minimaalisella kauppahinnalla.

On epäiltävissä, että todellinen edunsaaja / edunsaajat on suomalaisia tahoja. Näin ollen tulee selvittää kuka tapasi Suvi Anne Siimestä ja muita ministereitä oheisen asian tiimoilta useita kertoja sekä se kuka ministereistä painosti kaupan toteuttamista painokkaasti.

http://pankkikriisi.blogspot.fi/2013/01/aktiv-hansa-kaupan-todistusaineistoa.html

(Vrt. edellä kerrottu rahanpesurikos suhteessa tähän kauppaan)

VALTION VELKAANNUTTAMINEN

Suomen valtio on velkaannutettu ja saatettu riippuvaiseksi ulkomaisesta tahosta pääosin kahteen eri tapahtumaketjuun liittyen. Ensiksi valtio velkaannutettiin 1990 luvun alussa lähes 400 Mrd. markalla ja seuraava kokonaisuus tapahtui vuoden 2008 rikollisten finanssitapahtumien jälkeen noin 40 Mrd. euron arvosta.

Kummastakaan kerrasta on vaikeaa perustella se, että ko. varat olisi käytetty kansalaistemme hyväksi.

On selvitettävä miksi Suomen valtio saatettiin riippuvaiseksi ulkomaisesta tahosta (vertaa Kreikka) ja mihin nuo varat todellisuudessa on käytetty. Lisäksi on selvitettävä eduskunnan vastuut suhteessa hallituksen valvontaan ja lainaoikeuksien hyväksyntään.

EU, EURO LIITTYMINEN 

Kun arvioimme maamme liittämistä EY:n (EU) ja Euroon olennaista on se, oliko tuolloin 1990 luvun alussa ja puolivälissä jo tiedossa se, että prosessilla tullaan tuhoamaan kansallisvaltio ja toteuttamaan liittovaltio sekä siihen liittyvät organisaatiot, sotilaallinen puolustus jne.

Tässä yhteydessä on otettava huomioon se, että Bilderberg kokouksessa jo 1950 luvulla päätettiin perustaa EU ja Euro sekä äskettäin Briteissä esiintuotu salainen asiakirja.

https://www.prisonplanet.com/leaked-1955-bilderberg-docs-outline-plan-for-single-european-currency.html

https://www.express.co.uk/news/politics/882881/Brexit-EU-secret-document-truth-British-public 

Lisäksi poliittinen eliittimme on jatkuvasti täysin avoimesti hyökännyt kansallisvaltiota vastaan, kansallismielisyyttä vastaan, jotka aiemmin olisi liitetty suoraan RL 12 tai 13 teonkuvauksiin. Miksi ei tällä hetkellä, vaikka Soros ajaa ko. agendaa ja antanee ohjeita maamme eliitille. Samalla on syytä huomioida sekin mahdollisuus, että Soros olisi ollut 1990 luvun tahallaan aiheutetun talouden alasajon ja valtiolle sekä yksityisille aiheutetun vahingon takana. Niin ikään on ollut mahdollista, että maassamme toimivat globalistiagentit avustivat kyseisen tapahtuman toteuttamisessa. 

https://voiceofeurope.com/2018/02/professor-george-soros-supports-the-plan-for-the-destruction-of-the-nation-state-and-the-west/

TERRORISMIN VASTAINEN SOTA

Suomen valtio liitettiin Yhdysvalloissa nk. terrorismin vastaiseen sotaan. Tämän sodan perustat ovat sittemmin hajonneet Irakin valtaamisen osalta mm. Malesiassa järjestetyssä kansainvälisessä rikosprosessissa George W Bushia ja Tony Blairia vastaan. Em. henkilöt tuomittiin sotarikoksista sekä rikoksista rauhaa vastaan. Myös muut osiot nk. Al Qaeda prosessilta ovat hajonneet.

https://www.globalresearch.ca/hillary-clinton-we-created-al-qaeda/5337222

On selvitettävä kuka valtuutti menettelyn ja em. toimen ja/tai millä toimivallalla kyseisen sitoumus tehtiin. On huomattavaa, että Suomi on mitä todennäköisimmin ollut mukana kansainvälisen oikeuden vastaisesti luomassa aggressioita toisia valtioita vastaan.

MAAHANMUUTTO SUOMEEN

Ulkomaiset taistelijat

Suomen poliittinen johto on tukenut maamme osallistumista nk. pakolaiskysymykseen, joka on kohdistunut Eurooppaan. Poliittisen johdon on oltava tietoisia siitä mitkä ovat ympäröivän maailmamme tapahtumien todelliset taustatekijät. Heidän päätehtävänsähän on suojella ja taata Suomen kansalaisten turvallisuus.

https://www.globalresearch.ca/america-created-al-qaeda-and-the-isis-terror-group/5402881

https://www.globalresearch.ca/yes-obama-and-clinton-created-isis-too-bad-trump-cant-explain-how-it-happened/5541695

https://www.globalresearch.ca/isis-is-a-us-israeli-creation-top-ten-indications/5518627

https://www.globalresearch.ca/i-helped-create-isis-testimony-of-iraq-war-veteran/5496841

Kansainvälisessä mediassa on ollut paljon tietoja siitä kuka ja ketkä ovat tämän pakolaisvirran takana. Onko globaalisteilla oma osansa kysymyksessä.

https://www.globalresearch.ca/imperialisms-migration-agenda-who-is-funding-the-refugees-transport-into-europe/5504056

https://www.globalresearch.ca/the-rise-of-islamic-state-was-a-willful-decision-of-the-obama-white-house-former-dia-chief/5467966

https://www.zerohedge.com/news/2017-04-06/soros-linked-undesirable-ngos-fund-isis-linked-refugee-boats-eu

https://www.express.co.uk/news/world/616541/European-Union-Migrants-Refugees-George-Soros-Hungary-Viktor-Orban-Europe

http://abouthungary.hu/news-in-brief/a-guidebook-funded-by-george-soros-provides-advice-to-illegal-migrants-on-how-to-mislead-authorities/

https://voiceofeurope.com/2018/02/professor-george-soros-supports-the-plan-for-the-destruction-of-the-nation-state-and-the-west/

Lisäksi olemme saaneet tietää, että kyseiseen pakolaisvirtaan on sijoitettu ISIS/ISIL/Daesh taistelijoita. Tämän on vahvistanut myös maamme Supo.

https://www.express.co.uk/news/world/731898/ISIS-refugees-Islamic-State-Germany-Europe-terror-alert

https://www.theguardian.com/uk-news/2016/dec/02/islamic-state-recruiters-targeting-refugees-in-europe-counter-terror-experts-warn

Kysymys on maamme viranhaltioitten ja poliittisen johdon kannalta se, millä valtuuksilla ja mihin lainsäädäntöön perustuen on viranomaisilla ja poliittisella johdolla oikeus päästää maahamme vieraan vallan taistelijoita. Lisäksi on syytä kysyä onko nämä solutetut taistelijat vastaavassa tehtävässä Euroopassa ja Suomessa kuin MS -13 tappajat ja heidän varjossa toimivat salamurhaajat Yhdysvalloissa. Mihin lainsäädäntöön pohjautuen maamme poliittisella johdolla on ollut oikeus poiketa nk. Dublin sopimuksesta, joka lienee virallisesti ratifioitu asiakirja maassamme. 

JULKISET VEROVARAT JA NIIDEN KÄYTTÖ

’’Kansainvälisesti sitovaa sopimusta on siis käsitelty Suomessa ikään kuin se olisi velvoittamaton. Merkitseekö tämä, että sopimus on Suomessa todellakin velvoittavuutta vailla? Näin yksinkertainen ei asia onneksi ole. Kansainvälisen oikeuden yleisten sääntöjen mukaan sopimus sitoo ylimpiä valtioelimiä täysimääräisesti jo sillä perusteella, että sopimus on ratifioitu. Tältä osin ei velvoittavuus vähene, vaikka voimaansaattaminen on tapahtunut vain asetuksen tasolla. Eduskunta ei saa edes perustuslain säätämisjärjestyksessä säätää lakeja, jotka ovat TSS-sopimuksen vastaisia. Sopimuksella on siis sen alhaisesta voimaansaattamismuodosta riippumatta osittain jopa suurempi normatiivinen voima kuin perustuslailla. TSS-sopimus sitoo lainsäädäntötoiminnan ohella myös eduskunnan budjettivaltaa.

Eduskunnan on tehtävä hallituksen budjettiesitykseen sellaiset muutokset että sopimuksen määräys kaikkien käytettävissä olevien voimavarojen keskittämisestä sosiaalisten oikeuksien toteuttamiseen tulee toteutetuksi. Samoin eduskunnalla on velvollisuus käyttää poliittista ja oikeudellista kontrollivaltaansa sopimuksen toteuttamiseksi esim. niin, että eduskunta antaa epäluottamuslauseen tai saattaa oikeudelliseen vastuuseen valtioneuvoston, joka toimii TSS-sopimuksen vastaisella tavalla’’(Kansainväliset ihmisoikeudet, 1988, Heikki Karapuu s. 84).

’’Perustuslain 3 §:n 1 momentin mukaan eduskunta päättää valtiontaloudesta. Tällä viitataan erityisesti perustuslain 83 §:n 1 momentin säädökseen eduskunnan toimivaltaan päättää talousarviosta vuodeksi kerrallaan. Eduskunta käyttää pääsääntöisesti budjettivaltaansa lainsäädäntötyön muodossa. Kuitenkin budjetin tosiasiallinen käyttö ja varojen hyödyntäminen kanavoituu hallituksen ja ministeriöiden sekä virkamiehistön kautta. Varojen kohdentamisella onkin erityinen merkitys perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisella. Perusoikeudet saattavat, paitsi velvoittaa määrärahan osoittamista tiettyjen perusoikeuksien toteuttamista turvaaviin tai edistäviin käyttötarkoituksiin, myös kieltää määrärahan osoittamisen perusoikeuksia loukkaaviin tarkoituksiin. On nimittäin huomattava, ettei resurssipulaan viittaaminen poista valtion vastuuta huolehtia perusoikeuksien asianmukaisesta toteuttamisesta’’. (Perusoikeudet Veli-Pekka Viljanen, OTL, Turun yliopiston valtiosääntö- ja kansainvälisen oikeuden professori)

Mihin lainsäädäntöön perustuen ja kuinka on mahdollista, että viranomaiset osoittavat varoja maahan tulleille henkilöille siten, että ne asettavat suomalaiset keräämiensä verovarojen suhteen eriarvoiseen asemaan suhteessa tulleisiin henkilöihin (asuntojen vuokrat, hammashoito, terveydenhoito, käyttövarat vs. sosiaalituet jne.). Mihin lainsäädäntöön perustuen ja miten on mahdollista, että eduskunta on osoittanut varoja tarkoitukseen, jolla toteutetaan maamme historian laajin talousrikos sekä rikoksia ihmisyyttä vastaan (1990 luvun pankkikriisi). Miten on mahdollista, että eduskunta on laiminlyönyt toistuvasti valvontavelvoitteensa kyseisessä asiassa suhteessa esimerkiksi ministereihin ja antanut heidän toteuttaa ilman valvontaa ja seuraamuksia em. tekoja.

Ihmiskauppa

Tiedämme, että pakolaisvirtaan liittyy vakavaa ihmiskauppaa. Tiedämme myös sen, että erityisesti lapset joutuvat elinkaupan uhreiksi mainitussa prosessissa. Oheiseen ihmisvirtaan on liitetty George Soros niminen henkilö, joka on avoimesti myöntänyt tehneensä yhteistyötä Natsien kanssa. Samainen henkilö on myös avoimesti yhteistyössä EU:n viranhaltioitten kanssa kuten myös maamme poliittisen eliitin tukijana ja neuvonantajana.

Onko siis epäiltävissä, että poliittinen eliittimme tukee ihmiskauppaa ja siihen liittyvää elinkauppaa saamiensa kansainvälisten ohjeitten mukaisesti.

https://www.zerohedge.com/news/2017-04-06/soros-linked-undesirable-ngos-fund-isis-linked-refugee-boats-eu

IKÄÄNTYVIEN HOITO, TERVEYDENHUOLTO JA VAKUUTUSLÄÄKÄRIT 

Eduskunta ei saa edes perustuslain säätämisjärjestyksessä säätää lakeja, jotka ovat TSS-sopimuksen vastaisia. Sopimuksella on siis sen alhaisesta voimaansaattamismuodosta riippumatta osittain jopa suurempi normatiivinen voima kuin perustuslailla. TSS-sopimus sitoo lainsäädäntötoiminnan ohella myös eduskunnan budjettivaltaa. 

Ikääntyvien hoito tulee esiin mediassa varsin usein ja aina hyvin ikävässä yhteydessä. Olemme saaneet lukea Hangossa nälkään kuolleesta vanhuksesta, vuorokausia vaipoissa makaavista hoitokodin asiakkaista jne.

Uutena ulottuvuutena esiin on tullut se, ettei yli 60 / 65 vuotiaille enää tarjota terveydenhuoltoa, ei ainakaan erikoissairaanhoitoa.

Samaten nk. vakuutuslääkäreitten toiminta herättää vakavaa keskustelua maassamme. Nämä tukevasti kahdella tuolilla samaan aikaan istuvat korkeasti koulutetut henkilöt päättävät näkemättä potilasta mikä hänen tilansa todella on.

Maamme poliittinen johto kertoo, että säästöt saavutetaan osittain karsimalla palveluja ja palveltavia.

Nämä edellä kerrotut teot ovat suoraan kansainvälisen rikosoikeuden (vrt. Rooman sopimus, ICC)  teonkuvauksista, joissa kuvataan yksittäisen henkilön tai joukon suunnitelmallista murhaamista.  

PEDOFILIA, ELINKAUPPA, IHMISKAUPPA JNE 

Tiedämme, että poliittisen eliitin kontrolloimiseen ja lojaalisuuteen käytetään kaikkia vanhoja menetelmiä kuten lahjonta ja kiristäminen sekä likvidointi. Tiedämme myös sen, että alussa mainitsemamme Presidentti Donald J Trumpin määräys (EO) suurelta osiltaan kohdentuu oheiseen otsakkeeseen.

Oheiseen asiaan liittyy suomalaisen poliittisen eliitin ja yritysjohtajien mahdollinen osallisuus. Onko menneinä aikoina ollut tilanne jossa maamme korkea-arvoinen poliittinen johtaja olisi osallistunut naiskauppaan ja viranomainen olisi joutunut puuttumaan asiaan sekä se, että kyseinen henkilö olisi vielä korkea-arvoisessa asemassa maassamme.

Onko muita henkilöitä osallistunut kansainvälisen eliitin uhraus, pedofilia tms. tilaisuuksiin, joissa ovat tulleet kuvatuiksi ja ehkä kiristetyiksi. Tämä koskee myös suomalaisia EU asemassa olevia viranhaltioita ja poliittisia päättäjiä.

Ex CIA johtajat selvittelevät pedofiliaan liittyviä seikkoja.

https://www.youtube.com/watch?v=FjknH9ZlN8U

https://www.youtube.com/watch?v=f9cgm1B7Rew

https://www.youtube.com/watch?v=JPYUWx0XyzU

Ronald Bernard, hollantilainen pankkiiri, paljastaa syvimmän olemuksen eliitin lojaalisuusvaloista eli pedofiliasta, lasten uhraustilaisuuksista jne. Sisältää selvityksen lasten uhraustilaisuuksia, jotka kuvataan ja videoidaan.

https://www.youtube.com/watch?v=VzoaxTudJks

https://www.youtube.com/watch?v=3C-KHt9vi5k

https://www.youtube.com/watch?v=Y0Fwe4YkMa4&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=Zk-67sxjyiY&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=3rqWgaCFQbM 

LOPUKSI 

Yllä esitetyt asiat eivät miltään osin ole tyhjentäviä vaan ME KANSA tullee esittämään tulevaisuudessa uusia epäilyjä vakavista rikoksista. Olennaista on se, mikä tulee olemaan maamme poliittisen eliitin ja yritysjohtajien tilanne jos kansainvälisen eliitin osalle asetetaan vakavia syytteitä ja tuomioita sekä tullee käymään ilmi, että maamme eliitti on toteuttanut samaa agendaa kuin tuomitut yksilöt sekä olleet mukana tilaisuuksissa, joissa toteutetaan vakavia rikoksia.

Jos siis olisi niin, että esimerkiksi Unkarin nykyinen pääministeri olisi oikeassa väitteessään Euroopan valloittamisesta, niin miten tulee oikeushallinnon suhtautua maamme poliittisen johdon linjauksiin. Hän väittää George Soroksen johtavan liikettä, jonka tarkoituksena on tuhota Eurooppa. Mikä olisi oikeushallinnon kanta jos siis tämä osoittautuu oikeaksi ja esimerkiksi Soros tuomitaan maassaan näistä ja muista rikoksista.

https://newswars.com/europe-is-under-invasion-hungarian-pm-addresses-historic-crowd

https://newswars.com/hungarian-politician-warns-of-anti-human-global-government

Arvoisa poliisiylijohtaja, olen oheistanut tähän kirjeeseen (alla) otteen virallisesta syytteestä koskien tiettyä rikosta Yhdysvalloissa. Tuossa kirjelmästä otetussa otteessa on kaksi mielenkiintoista yksityiskohtaa. Ensinnäkin kyseessä on Kanadassa oleva yritys ja toiseksi Yhdysvalloissa näytetään nyt sovellettavan samaa konseptia (JCE, Joint Criminal Enterprise), jota Kansainvälinen Rikostuomioistuin käytti aiemmin sotarikosjutuissaan koskien Jugoslavian tapahtumia. Tämä on nyt syytä ottaa huomioon myös maamme tapahtumissa (EO).

Vincent Ramos, the chief executive of Canada-based Phantom Secure, and four of his associates were indicted by a federal grand jury today on charges that they knowingly and intentionally participated in a criminal enterprise that facilitated the transnational importation and distribution of narcotics through the sale and service of encrypted communications.

Arvoisa poliisiylijohtaja ME KANSA kansanliike ehdottaa Teille yhteistyötä oheisten asioitten selvittämiseksi. Suomen kansa saattaa olla ainut voima, joka Teillä on enää jäljellä vakavan rikollisuuden kitkennässä. Tämä hetki ja tulevat viikot muuttavat täysin globaalistien kyvyn laittomuuden ylläpitämiseen. Kaikki se mitä edellä on kerrottu paljastuu kuluvan vuoden aikana. Toisin sanoen kunhan esirippu on vedetty ylös paljastuvat värintekijät ja se tulee olemaan hetki, jolloin katsomme ketkä ovat milläkin puolella aitaa. Tämä sisältänee myös oikeushallinnon.

Arvoisa poliisiylijohtaja kansalaiset ovat saaneet tarpeekseen eliitin vehkeilystä ja viranomaisten antamasta suojasta heille. ME KANSA on saanut tarpeekseen siitä, että heidän omaisuuttaan anastetaan juristien ja oikeuslaitoksen avulla, siitä, että poliisi irvailee heille kun tekevät rikosilmoituksia näistä rikollisista (mm. epäillyistä murhista), siitä, että isänmaata tuhotaan, siitä, että kukaan ei kykene sanomaan nyt riittää tämä rikollinen meno.

Oheiset asiat tullevat ratkaisemaan Suomen ja suomalaisten kohtalon sekä rikollisten tekojen käsittelyn maassamme. Nyt on siis valinnan paikka.

Pälkäne 27.3.2018

Kunnioittavasti

Jukka Davidsson

Civil Ekonom, BSc econ., MSc econ. (95%)

Omasta ja ME KANSAN kansanliikkeen puolesta