Henkilötieto lain 10§ mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi on Liity ME KANSA kansanliikkeeseen ja oheista rekisteriä hoitaa Jukka Davidsson, Virranniementie 13, 14960 Puutikkala.
Henkilötietoja kerätään kahdesta syystä, ensinnäkin kansanliike haluaa tietää kuinka moni suomalainen on tyytymätön maassamme harjoitettuun politiikkaan ja toiseksi haluamme tarjota kansalaisille luotettavan kanavan kertoa sanallisesti mitä mieltä he ovat maamme tilasta tai itseään huolestuttavista asioista. Sähköpostiosoitteen osalta voimme jatkossa tiedottaa liittyneitä tehokkaammin suorilla uutiskirjeillä.
Kyseessä on puolueriippumaton kansanliike, joka kerää halukkaitten osalta nimen, asuinpaikkakunnan ja sähköpostiositteen sekä antaa mahdollisuuden lyhyesti kertoa oman mielipiteensä mieleisestä asiasta.
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille eikä siirretä EU:n ulkopuolelle.
Kansanliike vastaa sille kertyvistä kaikista liittymistiedoista ja niiden asianmukaisesta säilyttämisestä.

Säännön mukainen tietolähde

Henkilön itsensä täyttämä liittymislomake kansanliikkeen omalla sivustolla MEKANSA.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Käsittelyn edellytykset

Suostun siihen, että ME KANSA kansanliike rekisteröi nimeni, asuinpaikkakuntani sekä sähköpostiosoitteeni ja mahdollisesti antamani mielipiteen anonyymisti henkilötietolain 8§:n 1 momentin 1 kohdan, rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella, mukaisesti.

Miten voin tarkistaa rekisteritietoni?

Jokaisella ME KANSA kansanliikkeen rekisteriin merkityllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot ja pyytää itseään koskevat virheelliset tiedot korjattavaksi. Pyyntö tarkastusoikeuden käyttämisestä tulee tehdä ennalta sovittuna aikana henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, osoitteessa Virranniementie 13, 14960 Puutikkala. Esittäjällä tulee olla mukana virallinen ja kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Liittyjän vastuut

Liittyjä on antanut oikeat tiedot ja on täysivaltainen Suomen kansalainen.

Muuta

ME KANSA kansanliike ei vastaa mahdollisesta ulkopuolisen tahon antamasta oikeasta tai virheellisestä tiedosta, joka koskee itse kansanliikettä tai liittynyttä henkilöä. Jokainen toimii kansanliikkeessä omana itsenään ja vastaa tekemisistään henkilökohtaisesti.